Diesel i Göteborg - Självbetjäning

Diesel i Göteborg

Vi levererar två typer av diesel:

• Diesel utan RME
• Diesel med 5 procents RME (Rapsmetylester)

Producenter: Preem och ST1

Dieseltank med självbetjäning
I Fjärås, söder om Kungsbacka, driver Kungsbacka Oljecenter en tankautomat för diesel, med självbetjäning.

För att utnyttja den behövs ett personligt betalkort, som beställs av oss. Vi fakturerar sedan en gång i månaden för dieseln som tankats.

Den står vid Assistanskåren och är öppen dygnet runt.

Reduktionsplikt

Fr om 1 juli 2018 träder lagen om Reduktionsplikt i kraft (lag 2017:1201).

Regeringen vill med detta öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vilket innebär en skyldighet som bränsledistributör att anpassa oss efter efter denna lag.

Vårt utbud kommer att förändras, den “rena” dieseln kommer att finnas kvar att köpa i bulk men då det tillkommer en straffavgift på den kommer

den stiga ordentligt i pris.

Vi kommer i första hand inrikta oss på en blandning utav ca 6,85% Rme och 20 % HVO.

Diesel Mk1 B5 (5% RME)

Detta är den dieseln som är mest förekommande på marknaden i dagsläget och den innehåller 5% förnybar Rme.

Lagring av diesel som innehåller RME bör inte vara längre än ett år och endast i godkända cisterner som inte släpper igenom ljus.

Vattenkontroll rekommenderas även regelbundet för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Diesel Mk1 B0 (ren diesel)

Detta är en ren diesel produkt utan inblandning av RME.

Dieseln används till lätta och tunga fordon och rekommenderas till båttankar för att minska risken för tillväxt av mikroorganismer pga kondens.

(har man fått någon form utav tillväxt i sin tank räcker det inte med att tanka ren diesel utan fullständig rengöring krävs inkl behandling med algdödningsmedel)

Diesel i Göteborg

Kungsbacka Oljecenter AB logotyp

Kungsbacka Oljecenter AB
Valldavägen 440
434 92 Vallda

Tel: 0300-703 60
Mobil: 0705-740230

Mörk skuggbakgrund

© Copyright Kungsbacka Oljecenter