Diesel

ACP Diesel Mk1 med RME (B7)
Innehåller max 7% RME (rapsmetylester) och är den vanligaste dieseln på marknaden.

Lagring av diesel som innehåller RME bör inte vara längre än ett år och endast i godkända cisterner som inte släpper igenom ljus.
Vattenkontroll rekommenderas även regelbundet för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

ACP Diesel utan RME Mk1 (B0)
Detta är en ren diesel produkt utan inblandning av RME.

Dieseln används till lätta och tunga fordon och rekommenderas till båt tankar och om den skall förvaras under en längre tid för att minska risken för tillväxt av mikroorganismer pga kondens.
Denna produkt finns även som färgad diesel som är lågskattad och bara får användas till stationära dieselmotorer inom industri och entreprenad.

ACP Evolution Diesel Mk1
Innehåller delvis restprodukter från den svenska skogen som tallolja (HVO) och upp till 7% RME.

Dieseln ger lägre koldioxidutsläpp jämfört med ren fossil diesel och är fullt blandbar med all annan diesel.

VÅRA PRODUKTER

Vi tar emot beställningar i området, Göteborg, Kungsbacka och Varberg med omnejd.

Eldningsolja - Villaolja

Eldningsolja Villaolja

Vi levererar eldningsolja av två olika kvaliteter – Sommarkvalitet samt Vinterkvalitet.

Diesel

Diesel

Diesel utan RME, Diesel med 5 procents RME (Rapsmetylester).

Smörjolja

Smörjolja

Vi levererar hela Texacos produkter inom smörjoljesortimentet.

Pellets

Pellets

Vi har ett nytt samarbete med Derome pellets, då detta är en produkt vi tycker passar väldigt bra i vårat sortiment.

Gasoil

Gasoil

Kungsbacka Oljecenter levererar drivmedel till båtar. Vi kör framförallt till hamnarna i Halland och Bohuslän.

AdBlue

AdBlue

AdBlue används för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar från lastbilar och bussar.

ADRESS

Kungsbacka Oljecenter AB
Smörhålevägen 5C
434 42 Kungsbacka

Våra Policys

Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig.

Kungsbacka Oljecenter AB (personuppgiftsombud)

0300-703 60

info@kbaoljecenter.se

Kungsbacka Oljecenter AB (personuppgiftsansvarig)
Smörhålevägen 5C
434 42 Kungsbacka

Cookies

Denna webbplatsen använder så kallade cookies för att vi bland annat ska kunna se hur våra tjänster används, ge oss statistik kring hur många besökare vi har och vilka delar av webbplatsen dom besöker mest. På så sätt kan vi lära oss mer om vad våra besökare tycker om och vad vi kan förbättra. Vidare används cookies för att anpassa användarupplevelsen.

En cookie består av liten textfil med data som har en unik stämpel. Den skickas från webbplatsen till din webbläsare och sparas sedan på din hårddisk så att webbplatsen kan känna igen din dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att förbättra användbarheten och de innebär inte en säkerhetsrisk.

Informationen som samlas in med cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part.

Som användare kan du i din webbläsare välja att blockera cookies och även ta bort cookies som är redan lagrade på datorn. Tänk på att om du väljer att blockera cookies helt så kan detta leda till försämrad funktionalitet och att webbplatsen inte fungerar som tänkt.

Neka kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor medför dock att du inte kanske inte får åtkomst till samtlig funktion på webbplatsen.

Mer information

Ytterligare information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Ditt ansvar som beställare

Ditt ansvar som beställare av pall-leverans

Varorna levereras endast till utomhus uppgjorda avställningsytor

 • Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga lastbilsfordon.
 • Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.Rev. 2012-08-30
 • Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säkerarbetssituation.
 • Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen.

Ditt ansvar som beställare vid bulkleverans

 • För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl.  rörledningar måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet.
 • Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterade så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten.
 • Om kundens har flera mottagningsrör ska dessa vara märkta med silonummer.
 • Om det krävs mer än 20 meter slang ska detta meddelas vid beställning.
 • Derome accepterar inte några reklamationer på finfraktion då leveransen har skett med extra lång slang.
 • Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga lastbilsfordon.
 • Du som kund ansvarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m(grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.
 • Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.