Ditt ansvar som beställare

Ditt ansvar som beställare av pall-leverans

Varorna levereras endast till utomhus uppgjorda avställningsytor

 • Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga lastbilsfordon.
 • Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.Rev. 2012-08-30
 • Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säkerarbetssituation.
 • Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen.

Ditt ansvar som beställare vid bulkleverans

 • För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl.  rörledningar måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet.
 • Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterade så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten.
 • Om kundens har flera mottagningsrör ska dessa vara märkta med silonummer.
 • Om det krävs mer än 20 meter slang ska detta meddelas vid beställning.
 • Derome accepterar inte några reklamationer på finfraktion då leveransen har skett med extra lång slang.
 • Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga lastbilsfordon.
 • Du som kund ansvarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m(grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.
 • Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Kungsbacka Oljecenter AB logotyp

Kungsbacka Oljecenter AB
Valldavägen 440
434 92 Vallda

Tel: 0300-703 60
Mobil: 0705-740230

Mörk skuggbakgrund

© Copyright Kungsbacka Oljecenter